Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego

Zamawiający:

Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

 

Tryb prowadzenia naboru

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego w  ramach specjalistycznego poradnictwa.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

Zamawiający:

Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Tryb prowadzenia naboru

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego w  ramach specjalistycznego poradnictwa.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego

Zamawiający:

Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

 

Tryb prowadzenia naboru

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego w  ramach specjalistycznego poradnictwa.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

Zamawiający:

Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Tryb prowadzenia naboru

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego w  ramach specjalistycznego poradnictwa.

Strony