Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem - Senior Roku

Dnia 16.11.2016r. po raz X rozstrzygnięty został Plebiscyt zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem – Senior Roku 2015” Powiat Proszowicki reprezentowany był przez Pana Stanisława Świerkosza Prezesa Oddziału Rejonowego w Proszowicach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, którego kandydatura wskazana była przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopad

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi. ” — Jan Paweł II

 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy kolejny dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy zawodowej.

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 16 listopada 206r. odbyło się spotkanie rodzin zastępczych i wychowanków przebywających w tych rodzinach zastępczych z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Proszowicach – Panią asp.szt. Elżbietą Kowal.

Podczas spotkania poruszona była tematyka dotycząca odpowiedzialności prawnej i jawnej, demoralizacji, praw opiekuńczych, postępowania w czynach karalnych i czynach opiekuńczych oraz zagrożeń w Internecie i związanych z tym konsekwencjami.

Poszukiwane kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, iż w terminie do 30 listopada 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2017.

            O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

Strony