Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w projekcie "Szansa na aktywność" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Proszowice, dnia 25 maja 2016r.

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice

Racławice 15

32-222 Racławice

 

Powiat Proszowicki -                                        

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3- go Maja 72

32-100 Proszowice                                                                          

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu na stanowisko specjalisty ds. przeprowadzenia diagnoz w projekcie „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020

Znak sprawy: PR-PU.4401.1.1.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. finansów w projekcie „Szansa na aktywność” współfinansowanym ze środków EFS w ramach PRO WM na lata 2014 - 2020

Powiat Proszowicki -                                                            Proszowice, dnia 24 maja 2016r.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3 - go Maja 72

32-100 Proszowice                                                                          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. działań środowiskowych w projekcie „Szansa na aktywność”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020

Powiat Proszowicki -                                                             Proszowice, dnia 24 maja 2016r.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3 - go Maja 72

32-100 Proszowice                                                                         

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice

"Szkoła dla Rodziców"

W dniu 19 kwietnia 2016r. rozpoczęły się warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców" dla funkcjonujących rodzin zastępczych z terenu powiatu proszowickiego.  Warsztaty to cykl 10 spotkań, podczas których rodzice zastępczy mogą poszerzyć wiedzę na temat rozwoju emocjonalnego dziecka, zdobyć nowe kompetencje, które pozwolą im radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania, podnieść posiadane już kompetencje wychowawcze.

Program "Rodzina 500+" dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, iż rodzinom zastępczym od dnia 1 kwietnia 2016 r. przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub osiągnięcia przez nie 18 roku życia, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Wolne miejsca w DPS w Pieczonogach!

Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach (gmina Pałecznica), przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych, obecnie posiada 3 wolne miejsca.

Dom prowadzony jest przez parafię rzymsko - katolicką na zlecenie Starostwa Powiatowego w Proszowicach, mieści się w wyremontowanym dworku otoczonym parkiem.

W DPS świadczone są usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne na wysokim poziomie. Ze względu na niewielką liczbę mieszkańców w DPS panuje rodzinna atmosfera.

Strony

Subskrybuj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach RSS