Informacja o wynikach wyboru

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

W ramach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego doposażenia Klubu Integracji Społecznej w Proszowicach – część I sprzęt komputerowy, w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Handlowo – Usługowa ADER z Proszowic.

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu na dostawę i instalację wyposażenia w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Znak sprawy: PR-PU.4401.1.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

   Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

wszystkim rodzinom zastępczym składamy podziękowania za trud,

poświęcenie i zaangażowanie w codziennej opiece nad dziećmi.

Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym

oraz wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie

funkcji Rodziny Zastępczej.

Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w projekcie "Szansa na aktywność" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Proszowice, dnia 25 maja 2016r.

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice

Racławice 15

32-222 Racławice

 

Powiat Proszowicki -                                        

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3- go Maja 72

32-100 Proszowice                                                                          

 

Strony