Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

   Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

wszystkim rodzinom zastępczym składamy podziękowania za trud,

poświęcenie i zaangażowanie w codziennej opiece nad dziećmi.

Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym

oraz wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie

funkcji Rodziny Zastępczej.

Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w projekcie "Szansa na aktywność" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Proszowice, dnia 25 maja 2016r.

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice

Racławice 15

32-222 Racławice

 

Powiat Proszowicki -                                        

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3- go Maja 72

32-100 Proszowice                                                                          

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu na stanowisko specjalisty ds. przeprowadzenia diagnoz w projekcie „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020

Znak sprawy: PR-PU.4401.1.1.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. finansów w projekcie „Szansa na aktywność” współfinansowanym ze środków EFS w ramach PRO WM na lata 2014 - 2020

Powiat Proszowicki -                                                            Proszowice, dnia 24 maja 2016r.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3 - go Maja 72

32-100 Proszowice                                                                          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice

Strony

Subskrybuj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach RSS