Zwycięzcy Konkursu plastycznego wybrani!

W dniu dzisiejszym tj. 20.06.2017r. Komisja Konkursowa (Przewodnicząca Komisji Pani Barbara Gacek, Sekretarz Komisji Pani Sylwia Ostrowska, Członkowie Komisji Pan Wiesław Antos i Pan Tadeusz Całek) dokonała oceny 49 prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawncyh mieszkańców naszego powiatu, w technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż, złożonych w Konkursie plastycznym pn. "Twórczość bez barier - poznajcie nas lepiej" organizowanym w ramach obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE USŁUG SPOŁECZNYCH na Świadczenie usług medycznych i społecznych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w ramach projektu pn. „Szansa na aktywność”

Ogłoszenie na wykonanie usług społecznych na Świadczenie usług medycznych i społecznych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w ramach projektu pn.

Powiatowy Dzień Inwalidy Proszowice 2017 r.

Spotkania emerytów, rencistów i inwalidów organizowane w ramach obchodów Powiatowego Dnia Inwalidy, należą  już do tradycji. W tegorocznych planach Zarządu Oddziału Rejonowego P.Z.E.R i I w Proszowicach nie mogło zabraknąć tej integracyjnej imprezy, która 19 kwietnia 2017 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy odbyła się w restauracji ,,Zielone Wzgórze’’ w miejscowości Zielona koło Proszowic.    

Strony