Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na stanowisko specjalisty ds. przeprowadzenia diagnoz w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Znak sprawy: PR-PU.4401.1.1.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Spotkanie z Mikołajem

Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń wszystkich dzieci. W 4 grudnia 2016r. Św. Mikołaj, podróżując przez świat z prezentami, spotkał się z dziećmi w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. W spotkaniu tym uczestniczyły również dzieci z rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu. Dzieci otrzymały od Mikołaja paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego. Wszyscy zebrani w tym dniu w NCK mogli również obejrzeć spektakl o tematyce świątecznej.  Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Rodzina Plus

Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem - Senior Roku

Dnia 16.11.2016r. po raz X rozstrzygnięty został Plebiscyt zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem – Senior Roku 2015” Powiat Proszowicki reprezentowany był przez Pana Stanisława Świerkosza Prezesa Oddziału Rejonowego w Proszowicach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, którego kandydatura wskazana była przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopad

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi. ” — Jan Paweł II

 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy kolejny dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy zawodowej.

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 16 listopada 206r. odbyło się spotkanie rodzin zastępczych i wychowanków przebywających w tych rodzinach zastępczych z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Proszowicach – Panią asp.szt. Elżbietą Kowal.

Podczas spotkania poruszona była tematyka dotycząca odpowiedzialności prawnej i jawnej, demoralizacji, praw opiekuńczych, postępowania w czynach karalnych i czynach opiekuńczych oraz zagrożeń w Internecie i związanych z tym konsekwencjami.

Strony