Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy na podium !!!

W dniu 25.09.2017 r. Starosta Powiatu Proszowickiego wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach wzięli udział w uroczystym spotkaniu instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z Małopolski działających na rzecz drugiego człowieka w duchu i filozofii Brata Alberta Chmielowskiego. Spotkanie to było zwieńczeniem wydarzeń związanych z obchodami Roku Św. Brata Alberta w Małopolsce oraz okazją do złożenia podziękowań wszystkim tym którzy w swojej codziennej pracy świadczą pomoc nas rzecz drugiego człowieka.

Wyrównywanie różnic między regionami III

W dniu 05 września 2017 r. w siedzibie Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie przedstawiciele Powiatu Proszowickiego Starosta Grzegorz Pióro, Wicestarosta Zbigniew Daros oraz Skarbnik Izabella Moliszewska podpisali umowę o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, które jest realizatorem programu wpłynęły wnioski 2 Gmin tj. Gminy Koszyce i Gminy Pałecznica na likwidację barier transportowych.

Bliżej rodzin zastępczych

             W dniu 11 sierpnia 2017r. Starosta Powiatu Proszowickiego wraz z Wicestarostą oraz   Skarbnikiem Powiatu odbyli wizyty w zawodowych rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Proszowickiego.

W spotkaniach uczestniczył również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem wizyty było zapoznanie się z aktualną sytuacją ogólno - społeczną rodzin zastępczych, zbliżenie się do codziennych  problemów z jakimi rodziny borykają się w swojej pracy.

Strony