DZIADY w WTZ w Łyszkowicach

W dniu 8 listopada 2017r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach odbyło się przedstawienie bazujące na dziele Adama Mickiewicza pt. „Dziady”. Swoje umiejętności na scenie prezentowała młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim. Uczestnicy Warsztatów wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej z zainteresowaniem śledzili fabułę spektaklu, podziwiali scenografię oraz umiejętności aktorskie gości. Gratulujemy  pięknego występu !

Termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot.zadania pn. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, iż w terminie do 30 listopada 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dot.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, iż w terminie do 30 listopada 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych d

Strony