Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego , wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

                                                                                              życzy Dyrekcja wraz z pracownikami

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Koordynatora projektu pn. "Szansa na aktywność" realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE EFS

Znak sprawy: PR-PU.4401.3.1.2017                                                                                                                                                    Proszowice, 04.04.2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego

Zamawiający:

Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

 

Tryb prowadzenia naboru

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego w  ramach specjalistycznego poradnictwa.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

Zamawiający:

Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Tryb prowadzenia naboru

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego w  ramach specjalistycznego poradnictwa.

Strony