Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Proszowickim na lata 2021-2026

W związku z opracowaniem „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Proszowickim na lata 2021-2026”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach zaprasza mieszkańców powiatu proszowickiego do zapoznania się z w/w programem oraz zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem powiat proszowicki.

 

PCPR ZAPRASZA WOLONTARIUSZY

PCPR ZAPRASZA WOLONTARIUSZY

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Proszowicach poszukuje wolontariuszy oraz rodzin pomocowych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

1. rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka,

STUDENCIE! Złóż wniosek!

Przypominamy i zachęcamy studentów do złożenia wniosku w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"  Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Termin składania wniosków upływa 10 października 2020 roku dot. wniosków roku akademickiego 2020/2021.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW - można złożyć wniosek bez wychodzenia z domu!
 

Potrzebna pomoc terapeuty, pielęgniarki, opiekuna, pokojowego!

W związku z pojawieniem się ogniska koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach, by uniknąć zagrożenia braku ciągłości opieki nad mieszkańcami domu, zwracamy się do osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty, pielęgniarki, opiekuna, pokojowego.

Zapraszamy również wolontariuszy, którzy wyrażą chęć wsparcia naszego domu.

Strony