Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej

W dniach 7-11 sierpnia b.r. odbywają się Warsztaty Kompetencji Społecznych dla wychowanków rodzin zastępczych, zmotywowanych do zmiany m. in. postrzegania własnych wartości. Aktywne uczestnictwo wychowanków, jakie można zaobserwować, między innymi w treningu asertywności i komunikacji, jak też w treningu umiejętności społecznych z pewnością przyczyni się do budowania przez nich pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Strony